Skip to content

Skólaráð Ártúnsskóla

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.

Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin.

Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.

Sveitarstjórn getur ákveðið að skólaráð grunnskóla og foreldraráð leikskóla starfi sameiginlega í einu ráði í samreknum leik- og grunnskóla, skv. 45. gr. laga um grunnskóla. Miða skal við að fulltrúar nemenda komi úr efstu bekkjum grunnskólans og að fulltrúar foreldra og kennara komi frá báðum skólastigum. Ákvæði þetta gildir einnig um skóla þar sem tvö eða fleiri sveitarfélög hafa samvinnu um rekstur hans, sbr. 1. mgr. 45. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.

Við samrekinn skóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald.

 

Starfsáætlun skólaráðs 2021 - 2022

Fulltrúar í skólaráði 2022 - 2023

Ellen Gísladóttir - skólastjóri

Guðrún Bára Gunnarsdóttir - fulltrúi stjórnenda

Hólmfríður Bjargey Hannesdóttir - fulltrúi leikskóla

Lilja Rut Bech Hlynsdóttir - fulltrúi grunnskólakennara

Bárður Steinn Jóhannesson - fulltrúi starfsmanna

Hanna Sóley Helgadóttir - fulltrúi frístundar

Bjarni Þórðarson - fulltrúi foreldra og fulltrúi Fístundamiðstöðvar í Árseli

Birgir Smári Ársælsson - fulltrúi foreldra

Tina Paic - fulltrúi foreldra

Stefán Orri Stefánsson - fulltrúi foreldra og foreldrafélags

Steinar Þór Oddsson - fulltrúi nemenda

Viktor Örn Jónatansson - fulltrúi nemenda

 

Netföng skólaráðsfulltrúa

Fundargerðir skólaráðs Ártúnsskóla