Skip to content

Námsmat

Í Ártúnsskóla er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat sem er ætlað það hlutverk að vera leiðbeinandi fyrir nám og kennslu í margbreytilegum nemendahópi.

Skólaárinu í grunnskóla er skipt í þrjár námsannir haust-, vetrar- og vorönn.

Í lok vetrar- og vorannar er formlegt námsmat, þá fá nemendur vitnisburðarblað þar sem fram kemur námsmat annarinnar. Í námsmatinu er lögð áhersla á að meta framfarir, vinnu, ástundun og frammistöðu nemenda.

Umsagnir nemenda grunnskólans um ástundun, félagsfærni og aðra þætti skólastarfsins eru sendar út mánaðarlega á skólaárinu með þeirri undantekningu að desember og janúar eru teknir saman.

  • Námsmat er byggt á námsmarkmiðum viðkomandi greinar og tekur mið af aldri/þroska hvers og eins.
  • Markvisst námsmat á að koma nemanda, foreldrum og kennurum til góða við frekara skipulag náms.
  • Með formlegu námsmati er átt við a.m.k. námsmati í lestri og stærðfræði í 2. – 4. bekk. Auk námsmats í sérgreinum sem nemandi hefur þegar lokið.

Leiðsagnarmat

  • Virk endurgjöf á vinnu nemenda
  • Umsagnabækur

Matskvarði Ártúnsskóla

Þrír samskiptadagar eru á skólaárinu:

  • Haustönn- viðtal með viðtalsblaði – ekki formlegt námsmat, (niðurstöður skimana)
  • Vetrarönn – viðtöl, kynningar ásamt formlegu námsmati.
  • Vorönn - viðtöl, kynningar, opið hús ásamt formlegu námsmati