Skip to content

Veikindi eða forföll ber að tilkynna daglega í byrjun skóladags í gegnum Mentor eða með því að hafa samband við skrifstofu skólans. 

Ef nemendur þurfa undanþágu frá skólavist á starfstíma skóla er foreldrum/forráðarmönnum bent á ferli sem skólinn hefur í þeim málum:

Í 15. grein laga um grunnskóla frá 2008 segir m.a.: ,,Nemendum er skylt að sækja grunnskóla, sbr. 3. gr. Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undnaþágu telji hann til þess gildar ástæður".

Fjarvera nemanda hefur alltaf í för með sér einhverja röskun á námsferli hans. Sú röskun er á ábyrgði forráðamanna. Nýti forráðamenn sér undanþágu fyrir nemanda í 1 - 2 daga eru þeir beðnir að hafa samband beint við umsjónarkennara. Eigi að nýta lengri undanþágu (í þrjá daga eða fleir) skal tilkynning um það berast umsjónarkennara á þar til gerðu eyðublaði sem má nálgast hér fyrir neðan. Í vissum tilfellum getur undanþága frá skólasókn verið háð mati skólastjórnenda sem gætu þurft að leita samráðs við Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar.

Leyfisbeiðni - til útprentunar